Välkommen till Latour Industries

Aktivt och omsorgsfullt ägande som bidrar till en stabil och självständig utveckling av respektive bolag.

Läs mer om oss

 

Utveckling och förädling

Latour Industries AB ägs av Investment AB Latour och utgör ett av fem rörelsedrivande helägda affärsområden.

Latour Industries är ett investmentbolag verksamt inom verkstadsteknik och byggnadsautomation. Vår styrka är att utveckla och förädla bolag så att de når sin fulla potential. Vi arbetar också aktivt med att identifiera och förvärva nya bolag med tillväxtpotential.

Läs mer på latour.se »