Välkommen till Latour Industries

Aktivt och omsorgsfullt ägande som bidrar till en stabil och självständig utveckling av respektive bolag.

Läs mer om oss

Om Latour Industries

 

Latour Industries AB

ägs av Investment AB Latour och utgör ett av fyra rörelsedrivande helägda affärsområden.
Latour Industries är ett investmentbolag verksamt inom verkstadsteknik och byggnadsautomation. Vår styrka är att utveckla och förädla bolag så att de når sin fulla potential. Vi arbetar också aktivt med att identifiera och förvärva nya bolag med tillväxtpotential.

Läs mer om Latour Industries AB

Delägda innehav

LumenRadio utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för trådlös radiokommunikation.

Produkterna är baserade på ett flertal patent där grundidén är att möjliggöra pålitlig kommunikation utan störningar i en värld där frekvensutrymmet blir alltmer begränsat. LumenRadios teknologi bygger på ”Cognitive Coexistence” där enheterna kontinuerligt scannar frekvensspektrat för att hitta och använda lediga kanaler.

Bolaget har 25 anställda och omsatte 52 miljoner SEK under 2017.

Affärsenheter

Aritco är en prisbelönt tillverkare av plattformshissar och villahissar. Vi levererar hissar till både den privata och den publika marknaden över hela världen.
BASTEC AB är ett expansivt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för byggnadsautomation, d v s styrning, reglering, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter. Målsättningen har sedan starten varit att erbjuda marknadens mest lättanvända och mest flexibla system som dessutom ger lägsta totalkostnad.
Elvaco levererar kompletta system för fjärravläsning av alla typer av förbrukningsmätare som stödjer M-Busstandard EN13757. Typiska kunder är el- och fjärrvärmebolag med geografiskt utspridda mätare eller fastighetsbolag som vill mäta el, värme, vatten och temperatur i ett fastighetsbestånd.
Kabona är ett av de ledande företagen i Europa när det gäller energigenial fastighetsautomation. En automation som kombinerar ett optimalt inomhusklimat med kraftigt reducerade kostnader och ett långsiktigt hållbart samhälle.
LSAB är en verktygsleverantör som erbjuder hela den trä- och metallbearbetande industrin verktygslösningar med tillhörande slipservice med marknaden s tätaste turbilslista. Vårt erbjudande för träindustrin innefattar allt från sågverket till inredningar, kök, dörrar, fönster, möbler, trappor, golv etc. För metallindustrin erbjuder vi verktyg för kapning och skärande bearbetning. Vi har specialistkunskaper inom alla områden för att hjälpa er till den bästa lösningen med det bästa ekonomiska utfallet som följd.
Produal´s målsättning är att erbjuda branscherna inom fastighetsautomation, styr och regler samt VVS, produkter med hög kvalitet till rätt pris. Standardprodukter som utvecklas och tillverkas i egen fabrik passar ihop med de flesta kända styr- och reglerfabrikat på marknaden. Genom kunnig personal får kunden tydlig och professionell information för val av givare mm. till olika systemlösningar. När allt kommer omkring är det förstklassiga produkter för fastighetsautomation som skapar ett inneklimat för människans bästa. En sådan inomhusmiljö vill Produal bidra till.
Elektriska muskler som omvandlar energi till rörelse. REAC utvecklar, tillverkar och säljer elektriska linjära ställdon och lyftsystem. Kunderna återfinns framförallt inom medicinsk rehabilitering, där REAC är underleverantör till flertalet av de större tillverkarna av elektriska rullstolar.
DENSIQ är en ledande leverantör av helhetslösningar inom tätningsteknik till den nordiska processindustrin och dess underleverantörer. Detta möjliggör vi genom nära samarbete med våra kunder, kunniga och engagerade medarbetare samt marknadens starkaste utbud av tjänster, produkter och teknisk konsultation.
NODA utvecklar och tillhandahåller intelligenta energisystem för optimering av fjärrvärmesystem och energieffektivisering i fastigheter.

NODAs erbjudande kombinerar behovet av energioptimering på systemsidan- Smart Heat Grid - med behov av tjänster för energieffektivisering i byggnader - Smart Heat Building. Med över tusen anslutna byggnader är vi ledande inom vårt område. Våra kunder finns bland energibolag, fastighetsägare och energioperatörer.
Ecopilot AB utvecklar, marknadsför och säljer via partners innovativa, intelligenta och intuitiva mjukvarutjänster för fastighetsoptimering, vilket ger lägre energikostnader för ventilations-, värme- och kylsystem. Med Ecopilot® får du en energigenial byggnad som bidrar till att fastigheten kan klara EU:s krav. En smart lösning som fungerar på alla befintliga ventilations-, värme- och kylsystem.
VIMEC S.R.L är en ledande italiensk tillverkare av plattforms- och trapphissar med huvudkontor i och tillverkning i Luzzara, Italien. VIMEC är ett kvalitetsbolag med en stark produktportfölj av lösningar som förbättrar tillgängligheten både i hemmen och i publika miljöer.”Genom att uppmuntra individuellt entreprenörskap inom gruppen förädlar vi verksamheten och konkurrenskraften”

Aktuellt


Latour förvärvar Micor AB

Investment AB Latour har genom LSAB Group AB, en del av Latour Industries, tecknat avtal om att förvärva Micor AB med säte i Laholm. Förvärvet är en del i LSAB’s strategi att stärka sin position som leverantör av verktyg till den industrialiserade träsektorn. Micor utvecklar och tillverkar cirkulära sågklingor för industriella applikationer och var vid […]

Latour förvärvar NODA, ett ledande svenskt mjukvarubolag inom energieffektivisering.

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget Bemsiq AB tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i NODA Intelligent Systems AB, ett ledande svenskt mjukvarubolag som levererar system för energioptimering i fjärrvärmenät och intelligent värmestyrning för flerbostadshus. Bemsiq gjorde sin första investering i NODA i oktober 2015 och ägde innan dagens transaktion 29 procent av […]

Latour förvärvar VIMEC S.R.L., en ledande italiensk tillverkare av plattforms- och trapphissar

Latour förvärvar VIMEC S.R.L., en ledande italiensk tillverkare av plattforms- och trapphissar  Investment AB Latour (publ) har genom affärsområdet Latour Industries tecknat avtal om att förvärva VIMEC S.R.L, en ledande italiensk tillverkare av plattforms- och trapphissar. Säljare är IGI Private Equity och Finint, vilka 2015 tillsammans köpte 100 procent av bolaget. Förvärvet av VIMEC sker […]