Latour förvärvar VIMEC S.R.L., en ledande italiensk tillverkare av plattforms- och trapphissar

Investment AB Latour (publ) har genom affärsområdet Latour Industries tecknat avtal om att förvärva VIMEC S.R.L, en ledande italiensk tillverkare av plattforms- och trapphissar. Säljare är IGI Private Equity och Finint, vilka 2015 tillsammans köpte 100 procent av bolaget. Förvärvet av VIMEC sker som en naturlig följd av förvärvet av Aritco som Latour Industries genomförde under andra kvartalet 2016. Tillträde sker omedelbart.

VIMEC har huvudkontor och tillverkning i Luzzara, Italien. Produkterna säljs genom partners och distributörer framförallt i södra Europa. Koncernen har 166 anställda och nettoomsättningen under 2016 var 44 miljoner EUR, med bra rörelsemarginal.

”Jag är mycket glad över att få Latour som ny ägare. Det är en långsiktig och industriell ägare som kan stötta VIMEC:s tillväxtplaner i såväl nya produkter som nya marknader. Dessutom är det mycket positivt för bolaget att hamna i samma koncern som Aritco. Vi ser stora gemensamma möjligheter framåt på den globala marknaden för både plattformshissar och trapphissar”, säger Guiseppe Lupo, VD VIMEC S.R.L.

”VIMEC är ett kvalitetsbolag med en stark produktportfölj av lösningar som förbättrar tillgängligheten både i hemmen och i publika miljöer. VIMEC kompletterar utomordentligt vårt tidigare innehav Aritco genom att addera en väsentligt stärkt närvaro på vissa nyckelmarknader i Europa. Dessutom adderar VIMEC ett flertal nya teknologier och produkter till portföljen. ”Vi ser ett långsiktigt ökande behov av lösningar för bättre tillgänglighet. Vår långsiktiga målsättning är att bygga ett nytt affärsområde inom segmentet Accessibility. Denna målsättning kommer med stor sannolikhet att kräva fler förvärv i detta område”, säger Björn Lenander, VD Latour Industries.

”Vi är mycket nöjda med denna transaktion där ett ledande italienskt bolag går vidare till en internationell industriell ägare som kommer fortsätta utvecklingen och tillväxten tillsammans med VIMEC:s ledning och Giuseppe Lupo, som vi tackar för det utmärkta samarbetet vi haft!, säger Angelo Mastrandrea, Partner på IGI och ansvarig för verksamheten. Matteo Cirla, VD IGI, tillägger, ”Försäljningen av VIMEC visar robustheten i IGI:s investeringsstrategi som fokuserar på industriella företag som representerar spetskompetens i italiensk tillverkning”.

Påverkan på Latourkoncernen

Förvärvet kommer redan från start att ha en positiv påverkan på Latour-koncernens vinst per aktie. Genom förvärvet ökar nettolåneskulden i Latourkoncernen med cirka 45 miljoner EUR.

Göteborg, 18 maj 2017 INVESTMENT AB LATOUR (PUBL) Jan Svensson, Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Lenander, VD Latour Industries AB, 070 819 47 36 Mikael Johnsson, affärsutveckling Investment AB Latour, 073 323 36 06

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 47 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 8 miljarder kronor.