Säkerställande av åtkomsträtt

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar få tillgång till en hemsida innehållande information och dokument hänförliga till Latour Industries AB ("Latour Industries") kontanterbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ) ("Allgon") ("Erbjudandet").

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar den följande legala informationen.


Ange vilket land du är bosatt i:
Ange vilket land du befinner dig i: