Affärsenheter

Aritco

Aritco är en prisbelönt tillverkare av plattformshissar och villahissar. Vi levererar hissar till både den privata och den publika marknaden över hela världen.

Densiq

DENSIQ är en ledande leverantör av helhetslösningar inom tätningsteknik till den nordiska processindustrin och dess underleverantörer. Detta möjliggör vi genom nära samarbete med våra kunder, kunniga och engagerade medarbetare samt marknadens starkaste utbud av tjänster, produkter och teknisk konsultation.

LSAB

LSAB är en verktygsleverantör som erbjuder hela den trä- och metallbearbetande industrin verktygslösningar med tillhörande slipservice med marknaden s tätaste turbilslista. Vårt erbjudande för träindustrin innefattar allt från sågverket till inredningar, kök, dörrar, fönster, möbler, trappor, golv etc. För metallindustrin erbjuder vi verktyg för kapning och skärande bearbetning. Vi har specialistkunskaper inom alla områden för att hjälpa er till den bästa lösningen med det bästa ekonomiska utfallet som följd.

Reac

Elektriska muskler som omvandlar energi till rörelse. REAC utvecklar, tillverkar och säljer elektriska linjära ställdon och lyftsystem. Kunderna återfinns framförallt inom medicinsk rehabilitering, där REAC är underleverantör till flertalet av de större tillverkarna av elektriska rullstolar.

VIMEC

VIMEC S.R.L är en ledande italiensk tillverkare av plattforms- och trapphissar med huvudkontor i och tillverkning i Luzzara, Italien. VIMEC är ett kvalitetsbolag med en stark produktportfölj av lösningar som förbättrar tillgängligheten både i hemmen och i publika miljöer.

Bemsiq

Bemsiq är en grupp företag som förser innovativa tjänster och produkter för byggnadsautomation, mätning och energieffektivisering. Gruppen består av sex helägda dotterbolag som alla fungerar som självständiga affärsenheter, men delar kunskap kring produktutveckling och internationell expansion.


Bastec AB

BASTEC AB är ett expansivt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för byggnadsautomation, d v s styrning, reglering, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter. Målsättningen har sedan starten varit att erbjuda marknadens mest lättanvända och mest flexibla system som dessutom ger lägsta totalkostnad.

Ecopilot AB

Ecopilot AB utvecklar, marknadsför och säljer via partners innovativa, intelligenta och intuitiva mjukvarutjänster för fastighetsoptimering, vilket ger lägre energikostnader för ventilations-, värme- och kylsystem. Med Ecopilot® får du en energigenial byggnad som bidrar till att fastigheten kan klara EU:s krav. En smart lösning som fungerar på alla befintliga ventilations-, värme- och kylsystem.

Elvaco

Elvaco levererar kompletta system för fjärravläsning av alla typer av förbrukningsmätare som stödjer M-Busstandard EN13757. Typiska kunder är el- och fjärrvärmebolag med geografiskt utspridda mätare eller fastighetsbolag som vill mäta el, värme, vatten och temperatur i ett fastighetsbestånd.

NODA

NODA utvecklar och tillhandahåller intelligenta energisystem för optimering av fjärrvärmesystem och energieffektivisering i fastigheter.

NODAs erbjudande kombinerar behovet av energioptimering på systemsidan- Smart Heat Grid - med behov av tjänster för energieffektivisering i byggnader - Smart Heat Building. Med över tusen anslutna byggnader är vi ledande inom vårt område. Våra kunder finns bland energibolag, fastighetsägare och energioperatörer.

Produal

Produal´s målsättning är att erbjuda branscherna inom fastighetsautomation, styr och regler samt VVS, produkter med hög kvalitet till rätt pris. Standardprodukter som utvecklas och tillverkas i egen fabrik passar ihop med de flesta kända styr- och reglerfabrikat på marknaden. Genom kunnig personal får kunden tydlig och professionell information för val av givare mm. till olika systemlösningar. När allt kommer omkring är det förstklassiga produkter för fastighetsautomation som skapar ett inneklimat för människans bästa. En sådan inomhusmiljö vill Produal bidra till.

Sensortec

Sensortec är en ledande Schweizisk tillverkare och återförsäljare av olika typer av sensorer, sändare och styrenheter för byggnadsautomation med fokus på den Schweiziska marknaden. Majoriteten av produkterna är egenutvecklade och produceras i deras egna fabrik i Ins.

Dotterbolaget Sensir tillverkar optiska brytare för automatiska dörrar och belysning.

Minoritetsinvesteringar


LumenRadio

LumenRadio är Latour Industries enda minoritetsinvestering.

Bolaget verkar inom radio- och signalkommunikation. Affärsidén är att underlätta kommunikation mellan trädlösa enheter i miljöer där frekvensen oftast är begränsad av ett stort antal användare.