Latour avyttrar Carstens

Investment AB Latour har via Latour Industries AB avyttrat Carstens AB till Holm Trävaror. Carstens är en ledande leverantör av insatsprodukter till svensk inrednings- och möbelindustri.

Holm Trävaror är en etablerad leverantör av trä, skivmaterial och förädlade produkter till snickerier, möbelindustrin, byggvaruhandeln och skolor. Bolaget har sitt ursprung i Bröderna Holm som bildades 1927 och bedriver idag verksamhet på fyra orter i Sverige. ”Carstens produkter och kompetens kompletterar mycket väl det erbjudande som Holms Trävaror idag har till svensk industri.” säger Holm Trävarors ägare Bernt Johansson.

Carstens som bildades 1948 av Civilingenjör Ernst Carstens har en lång tradition inom svensk träindustri. Bolaget förvärvades 1975 av Specialmaskiner i Göteborg AB som senare blev Specma AB. Bolaget har därmed varit en del av Latour sedan starten 1986. Bolaget omsätter idag ca 60 Mkr och har 12 anställda. ”Med vår ambition att förflytta oss från handel till verksamheter med egna produkter och varumärken är det naturligt för oss att avyttra vårt innehav i Carstens. Med Holm trävaror får bolaget en ägare med stor kunskap om branschen och som kan fortsätta att utveckla verksamheten.” säger Latour Industries VD Henrik Johansson.

Göteborg den 6 maj 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson, CEO

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel. 0705-17 66 01

Latour Industries är ett av fem helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1 miljard kronor. Bolagen inom Latour Industries är verksamma inom energieffektivisering av fastigheter och tillverkning av skruvförbandsprodukter, elektriska ställdon, trä- och metallbearbetningsverktyg samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på cirka 26 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på cirka 7 miljarder kronor.