Latour etablerar Latour Future Solutions och investerar i Gaia BioMaterials AB

Investment AB Latour (publ) har via sitt dotterbolag Latour Industries etablerat ett nytt investeringsområde, Latour Future Solutions. Investeringsområdet är inriktat på hållbarhetsfokuserade tillväxtbolag, där Latour kan bidra med industriell kompetens för att påskynda utvecklingen av lösningar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Pelle Mattisson har rekryterats för att leda Latour Future Solutions AB.

Latour har i samband med etableringen gjort sin första investering i Gaia BioMaterials AB, ett bolag som utvecklar och tillverkar nedbrytbart biomaterial från förnyelsebara källor för att ersätta fossilt baserad plast. Bolaget grundades 2011 och har 16 anställda med huvudkontor och tillverkning i Helsingborg, Sverige. Nettoförsäljningen 2019 uppgick till 40 MSEK.

"Gaia BioMaterials är med sitt patenterade biomaterial BioDoloMer® med och förändrar plastindustrin. Deras material bidrar till att minska klimatförändringarna och bildar inga mikroplaster vid nedbrytning, områden vi identifierat som mycket intressanta. Vi har känt dem under en tid och är stolta över att nu få vara med dem på deras tillväxtresa", säger Björn Lenander, VD Latour Industries.

"Att bli en del av Latour innebär inte bara att vi får en stark och stabil minoritetsägare, det öppnar även upp nya expansions- och utvecklingsmöjligheter för oss. Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla Gaia BioMaterials", säger Peter Stenström, VD Gaia BioMaterials.

Investeringen har skett via en riktad nyemission i Gaia BioMaterials där Latour Future Solutions AB har tillträtt som minoritetsägare.

Göteborg, 23 november 2020

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Lenander, VD Latour Industries AB, +46 708 19 47 36

Pelle Mattisson, Latour Future Solutions AB, +46 705 80 06 57

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 68 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.