Latour förvärvar Aritco, en ledande svensk tillverkare av villahissar och plattformshissar

Investment AB Latour (publ) har genom affärsområdet Latour Industries tecknat avtal om att förvärva Aritco Group, en ledande svensk tillverkare av villahissar och plattformshissar. Säljare är en grupp privata investerare genom Credelity Capital. Förvärvet är i linje med Latours ambition att investera i starka företag med egna produkter som har en tydlig internationell tillväxtpotential. Tillträde beräknas ske i månadskiftet maj/juni 2016.

Aritco Group har huvudkontor och tillverkning i Kungsängen utanför Stockholm. Produkterna säljs genom partners och distributörer framförallt i Europa, Mellanöstern och Asien, men även genom eget dotterbolag i Storbritannien. Bolaget har 157 anställda och nettoomsättningen under 2015 var 369 miljoner SEK, med en EBITDA-marginal på 19 procent. Aritco har vuxit med mer än 10 procent per år under de senaste tre åren med bibehållen lönsamhet.

”Jag är mycket glad över att få Latour som ny ägare. Det är en långsiktig industriell ägare som kan stötta Aritcos tlllväxtplan i såväl nya produkter som nya marknader. Jag vill också tacka Credelity Capital för deras stora bidrag till vår utveckling”, säger Tommy Löwbäck, vd för Aritco Group.

”Aritco är ett kvalitetsbolag som levererar hissar för persontransport, både för publika miljöer och för privata hem. Vi ser ett växande intresse och ett långsiktigt behov för hisslösningar i hemmen som höjer livskvalitén genom ökad flexibilitet och komfort. Aritcos produkter är relativt enkla att efterinstallera i en byggnad och har en stor tillväxtpotential, inte minst internationellt. Vi ser fram emot att vara en del av Aritcos fortsatta internationella expansion”, säger Björn Lenander, affärsområdeschef för Latour Industries. ”Vi kommer att driva Aritco som ett fristående bolag och ser att bolaget kan dra nytta av Latours breda erfarenhet av internationell expansion.”

Förvärvet kommer redan från start att ha en positiv påverkan på Latourkoncernens vinst per aktie. Genom förvärvet ökar nettolåneskulden i Latourkoncernen med cirka 750 miljoner SEK.

Göteborg, 23 maj 2016

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Lenander, VD Latour Industries AB, 070 819 47 36
Pär Arvidsson, affärsutveckling Investment AB Latour, 070 324 72 53

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 36,5 miljarder kronor. Under 2015 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,2 miljarder kronor.