Latour förvärvar Batec Mobility i Spanien

Investment AB Latour (publ) har genom dotterbolaget MS Group AB, tidigare REAC Group, förvärvat det spanska bolaget Batec Mobility, S.L., en ledande tillverkare av elektriska drivaggregat för manuella rullstolar på den globala Mobility Rehab-marknaden.

Batec Mobility har en årsomsättning på 4,8 MEUR och har 41 anställda. Bolagets produkter möjliggör större rörelsefrihet för användaren. Med hjälp av den elektriska påhängsmotorn kan användaren snabbare ta sig fram på längre sträckor med kraftigare lutningar och ojämna vägunderlag.

”Jag är glad att välkomna Batec Mobility till MS Group”, säger Mauritz Sahlin, VD för MS Group. ”Förvärvet utökar MS Groups produktsortiment och skapar en bra bas för ytterligare tillväxt i ett intressant och dynamiskt marknadssegment.”

”Vi är stolta över vad vi har åstadkommit med Batec Mobility och även över att ha funnit en professionell, långsiktig industriell ägare som vill utveckla bolaget vidare”, säger Pau Bach, grundare och tidigare huvudägare av Batec Mobility.

Göteborg, 28 januari 2020

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)

Johan Hjertonsson

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mauritz Sahlin, VD MS Group AB, 0733 35 16 03

Björn Lenander, VD Latour Industries, 0708 19 47 36

MS Group med huvudkontor i Göteborg, Sverige, omsätter 55 MEUR och har 475 anställda. MS Group är ett dotterbolag till Latour Industries som är ett av fem helägda affärsområden inom Latourkoncernen.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 66 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter drygt 13 miljarder kronor.

Pressmeddelande 2020-01-28