Latour förvärvar ledande bolag inom byggnadsautomation

Investment AB Latour har via Latour Industries AB tecknat avtal om förvärv av 100 procent av aktierna i Bastec AB från bolagets grundare och delägare.

Bastec AB med 28 anställda och en omsättning på drygt 45 Mkr är ett expansivt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för byggnadsautomation. Huvudprodukten är BAS2, som primärt används för att styra och övervaka ventilation, värme, kyla och andra tekniska system i fastigheter. BAS2 bygger på en egenutvecklad hård- och mjukvara. Försäljningen sker primärt genom samarbetspartners som i egen regi genomför kundprojekt och entreprenader baserade på BAS2. Bastec bedriver även egna entreprenader och kundprojekt i Malmöregionen.

Bastecs produkter finns idag installerade i ca 4 000 byggnader där det ställs stora krav på tillförlitlighet, användarvänlighet och energibesparing. För närvarande pågår installation av BAS2 i forskningsanläggningen MAX IV Laboratory i Lund som skall stå färdig 2016.

”Vårt mål sedan starten varit att erbjuda marknadens mest lättanvända och mest flexibla system som dessutom ger lägsta totalkostnad. Vårt system är därför mycket uppskattat av både partners och slutkunder. Tillsammans med Latour som ägare kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med att utveckla vårt partnernätverk i Sverige men vi kommer också att titta på möjligheten att expandera på nya marknader” säger Ulf Löfberg, VD och delägare.

”Moderna fastighetsägare ställer allt större krav på systemen i sina fastigheter. Dessa skall dels leverera optimal prestanda men också ge användare löpande information om fastighetens status. Systemen måste dessutom vara lättanvända och flexibla för att kunna fungera i fastigheten under många år, ett krav som Bastec har lyckats fånga väl” säger Henrik Johansson, affärsområdeschef för Latour Industries. ”Vi kommer att fortsätta driva Bastec som ett självständigt bolag men vi ser givetvis att vi kan dra nytta av den kunskap som vi har fått genom våra tidigare investeringar i Kabona och Elvaco.”

Tillträde kommer att ske den första juli i år.

Göteborg den 27 juni 2014

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Johansson, Affärsområdeschef Latour Industries, tel. 0705-17 66 01

Latour Industries är ett av fem helägda affärsområden inom Latour med en total omsättning på 1,1 miljarder kronor. Förutom Bastec är bolagen inom Latour Industries verksamma inom energieffektivisering av fastigheter, system för insamling av mätdata, elektriska ställdon, trä- och metallbearbetningsverktyg samt packningar och tätningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj med ett marknadsvärde på ca 26 miljarder kronor och en helägd industrirörelse med en sammanlagd omsättning på ca 7 miljarder kronor.