Latour förvärvar VEGA S.R.L.

2020-11-18 08:30

Investment AB Latour har genom sitt helägda affärsområde Latour Industries tecknat avtal om att förvärva VEGA S.R.L. (VEGA) baserat i regionen Marche i Italien. Tillträde är planerat till januari 2021.

Vega är en ledande designer och tillverkare av användargränssnitt och elektroniska system för hissar och plattformshissar. Bolaget som grundades 2004 har sitt huvudkontor i Italien samt dotterbolag i USA, Brasilien, Albanien och Kina. Omsättningen uppgår till drygt 20 MEUR med stark rörelsemarginal och god tillväxt. Bolaget har 200 anställda, av vilka omkring 45 är anställda inom R&D.

"Jag är mycket glad att få välkomna VEGA till Latour Industries", säger Björn Lenander, VD på Latour Industries. "VEGA har en väldigt stark position som oberoende leverantör av skärmar, fixturer, kontrollsystem och elektronik till både hissar och plattformshissar. VEGA har kunder i de flesta betydande marknader och en stor potential att fortsätta växa framåt."

"Latours förvärv av VEGA är en viktig milstolpe och en unik strategisk möjlighet att skapa värde för våra kunder. Att vara en del av Latour kommer att stärka vår position på marknaden och ge oss industriexpertis i vår fortsatta tillväxtresa", säger Paolo Vitturini, VD och medgrundare till VEGA.

Som en effekt av förvärvet förväntas nettoskulden (exkl. IFRS 16) i Latourkoncernen öka jämfört med sista september 2020 till cirka 6,4 miljarder SEK, allt annat lika.

Göteborg, 18 november 2020

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Lenander, VD Latour Industries AB, +46 708 19 47 36

Gustav Samuelsson, Business Development Investment AB Latour, +46 735 52 55 59

Latour Industries AB består av ett antal verksamhetsområden, som var och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour. Latour Industries omsätter 3 miljarder kronor.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 69 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 15 miljarder kronor.