Latour Industries investerar i NODA Intelligent Systems AB

NODA Intelligent Systems grundades 2005. Företaget har en bakgrund inom internationellt erkänd forskning inom datavetenskap. Huvudkontoret ligger i NetPort Science Park i Karlshamn, Sverige . Med över 1000 byggnader anslutna är NODA en av de ledande inom sitt område.

NODA’s erbjudande kombinerar behovet av energioptimering på systemsidan – Smart Heat Grid – med behovet av tjänster för energieffektivisering i byggnader – Smart Heat Building.

NODA Smart Heat Building Solutions™ mäter, analyserar och styr fastighetens energianvändning för att minska energikostnader, skapa långsiktig hållbarhet och att öka värdet på fastigheten.

NODA Smart Heat Grid Solutions™ möjliggör operativ effektstyrning och lastbalansering ”av fjärrvärmenät med hjälp av det mest intelligenta systemet på marknaden.

Göteborg 22 oktober 2015