Latour slutför förvärvet av S+S Regeltechnik

Den 22 oktober 2019 tecknade Investment AB Latour (publ), genom sitt helägda dotterbolag Bemsiq AB, avtal om att förvärva S+S Regeltechnik GmbH baserat i Nürnberg i norra Bayern, Tyskland. Alla villkor är nu uppfyllda och transaktionen har slutförts den 22 januari, 2020.

Göteborg, 22 januari 2020

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)

Johan Hjertonsson

VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Investment AB Latour +46 702 29 77 93

Björn Lenander, VD Latour Industries AB, +46 708 19 47 36

Mikael J Albrektsson, VD Bemsiq AB, +46 733 23 36 06

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 68 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 13 miljarder kronor.

Pressmeddelande 2020-01-22