Mikael Johnsson Albrektsson ny VD för Bemsiq AB

Mikael Johnsson Albrektsson har utsetts till VD för Bemsiq AB med startdatum 1 juli 2018. Mikael kommer att vara placerad på huvudkontoret i Göteborg.

Mikael, född 1980, har tillbringat de senaste 1,5 åren som Director of M&A and Business Development på Investment AB Latour. Dessförinnan var Mikael Investment Manager på ett riskkapitalbolag i 6 år samt managementkonsult på Arthur D. Little i 5 år. Mikael är utbildad civilingenjör, inriktning Industriell Ekonomi på Chalmers Tekniska Högskola.

Bemsiq är en grupp av bolag som erbjuder innovativa produkter och tjänster för fastighetsautomation, mätdatainsamling och energieffektivisering. Portföljen består av sex helägda bolag med ambitiösa tillväxtplaner i Europa och Mellanöstern. Våra primära kundsegment är systemintegratörer som använder våra produkter och tjänster i syfte att ta fram energi- och kostnadseffektiva lösningar för sina kunder. Bemsiq är ett helägt dotterbolag till Latour Industries, som är ett affärsområde inom Investment AB Latour, ett svenskt blandat investmentbolag noterat på Nasdaq OMQ Stockholm Large Cap.