Affärsenheter

Aritco

Aritco är en prisbelönt tillverkare av plattformshissar och villahissar. Vi levererar hissar till både den privata och den publika marknaden över hela världen.

Densiq

DENSIQ är en ledande leverantör av helhetslösningar inom tätningsteknik till den nordiska processindustrin och dess underleverantörer. Detta möjliggör vi genom nära samarbete med våra kunder, kunniga och engagerade medarbetare samt marknadens starkaste utbud av tjänster, produkter och teknisk konsultation.

LSAB

LSAB är en verktygsleverantör som erbjuder hela den trä- och metallbearbetande industrin verktygslösningar med tillhörande slipservice med marknadens tätaste turbilslista. Vårt erbjudande för träindustrin innefattar allt från sågverket till inredningar, kök, dörrar, fönster, möbler, trappor, golv etc. För metallindustrin erbjuder vi verktyg för kapning och skärande bearbetning. Vi har specialistkunskaper inom alla områden för att hjälpa er till den bästa lösningen med det bästa ekonomiska utfallet som följd.

MS Group

Elektriska muskler som omvandlar energi till rörelse. MS Group utvecklar, tillverkar och säljer elektriska linjära ställdon och lyftsystem genom sina dotterbolag Reac, AAT och Batec. Kunderna återfinns framförallt inom medicinsk rehabilitering, där MS Group är underleverantör till flertalet av de större tillverkarna av elektriska rullstolar.

VIMEC

VIMEC S.R.L är en ledande italiensk tillverkare av plattforms- och trapphissar med huvudkontor i och tillverkning i Luzzara, Italien. VIMEC är ett kvalitetsbolag med en stark produktportfölj av lösningar som förbättrar tillgängligheten både i hemmen och i publika miljöer.

Bemsiq

Bemsiq är en grupp företag som förser innovativa tjänster och produkter för byggnadsautomation, mätning och energieffektivisering. Gruppen består av sex helägda dotterbolag som alla fungerar som självständiga affärsenheter, men delar kunskap kring produktutveckling och internationell expansion.


Minoritetsinvesteringar


LumenRadio

LumenRadio är Latour Industries enda minoritetsinvestering.

Bolaget verkar inom radio- och signalkommunikation. Affärsidén är att underlätta kommunikation mellan trädlösa enheter i miljöer där frekvensen oftast är begränsad av ett stort antal användare.